|

Het ITAA komt naar jou toe, maar jij bepaalt de agenda van deze afspraak! Schrijf je op voorhand in en kom langs met je twijfels, enthousiasme, vragen en bezorgdheden. De...
Gezien het succes van het aanbieden van de opleiding ‘onafhankelijke bestuurder’ in Marokko, heeft onze voorzitter een akkoord getekend met de FIDEF, algemeen afgevaardigde Mamour Fall en Benoit Vanderstichelen, erevoorzitter...
Moet u uw aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners – vennootschappen indienen?Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2024.  Termijnen De uiterste indieningsdatum voor de aangiften met balansdata van 31 december...
Sinds de opening van TOW kreeg het ITAA al heel wat feedback over zaken die niet werken zoal het zou moeten. Momenteel zijn het merendeel van de meldingen over onderstaande thema’s. Naarmate...
De algemene administratie inning en invordering  (AA I&I) van de FOD Financien heeft het ITAA gevraagd onderstaande informatie met alle ITAA leden te delen: Op 13 mei 2024 zullen vanuit Finprof2 de...
Beste confrater, Er is een plaats voor een effectief lid vacant in de Nederlandstalige kamer binnen de Commissie van Beroep. Bent u de kandidaat die het ITAA zoekt? Als effectief...

Categorieën

Category