|

Sinds vorige week heeft de servicedesk meldingen ontvangen over ontbrekende fiches in de aangiftes. Na onze doormelding heeft FOD Financiën maatregelen genomen en een bericht gepubliceerd op hun website. Onderzoek...
Nooit gezien! Nauwelijks enkele uren na de lancering van onze enquête over de indieningstermijn ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur bereikten we de...
In advies 2022/11 – Vermogensmutatiemethode behandelt de Commissie de toepassing van de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening. De boekhoudkundige verwerking ervan wordt toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden.
Heel regelmatig brengt Billtobox nieuwigheden aan zijn platform. De meest recente vind je hier. In september werden enkele updates gevoerd die het voor jou als gebruiker bijzonder gemakkelijk maken: Nieuw in...
VLAIO organiseert een event rond het thema ‘financiering’ om aanbieders van financieringen te connecteren met organisaties die ondernemers ondersteunen in hun financieringszoektocht. Op die manier willen we samenwerkingen tussen organisaties...
Voortaan kunnen de aangiften in de belasting niet-inwoners 2022 worden ingediend via MyMinfin (Tax-on-web). De papieren aangiften zullen in de loop van september 2022 worden verzonden. De uiterste datum voor het online indiening...

Categorieën