|

Op dinsdag 18 januari hebben het ITAA en het IBR samen een online nieuwjaarsdebat georganiseerd. Dit debat kadert binnen de traditionele nieuwjaarsreceptie die beide Instituten jaarlijks op poten zetten. Surfend...
Het ITAA organiseert jaarlijks een Dag van de toetsers, een vormings- en ontmoetingsdag voor alle toetsers die opdrachten van kwaliteitstoetsing verrichten voor ons Instituut en voor de leden van de...
Met deze mededeling wensen we de praktijk te verduidelijken die moet worden toegepast bij de overdracht van een dossier ter gelegenheid van een opvolging tussen confraters. Uw tussenkomst ten aanzien...
Eind vorig jaar lieten we, naar aanleiding van de overheidsmaatregelen, al doorschemeren dat een fysieke ontmoeting zoals onze roadshow bijna onmogelijk zou zijn begin 2022. Na twee jaar plannen en...
Er komt geen aanpassing van het forfaitaire btw-tarief voor kappers voor het 4de kwartaal 2021 (herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers (F05)). Ter herinnering: het aantal typediensten waarmee rekening moet gehouden...
Sinds dinsdag 18 januari 2022 verstuurt FOD Financiën ongeveer 190.000 herinneringsbrieven aan belastingplichtigen en mandatarissen die de aangifte in de personenbelasting nog niet hebben ingediend. Ze krijgen 14 dagen de...

Categorieën