NIEUW: FINPROF aangiftes indienen voor een cliënt : gebruik de rol Finprof “thirdparty”

UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast. 

UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct. Het ITAA vroeg dat dit snel aangepast zou worden. Hieronder een screenshot van de correcte rol met incorrecte beschrijving.  Het ITAA eist, zoals altijd, dat dergelijke wijzigingen VOORDIEN met gebruikers worden afgetoetst 

Sinds het wegvallen van de commerciële certificaten is het inloggen in de applicatie FINPROF veranderd.  Het ITAA merkt wel via de servicedesk dat er heel wat onduidelijkheid blijft bestaan ronde deze nieuwe methode, vandaar deze poging tot verduidelijking.

Om aangiftes FINPROF voor cliënten in te dienen is het nu noodzakelijk om via het eGov Rollenbeheer medewerkers de rollen “FOD Fin Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder Finprof” toe te kennen. Opgelet deze rol moet u van u eigen belastingadvies of accountancy onderneming krijgen, u krijgt natuurlijk best niet het rol van uw cliënt. Houders van deze rol kunnen niet de eigen Finprof aangiftes van het kantoor inkijken, daarvoor is de rol “Finprof eigen onderneming” nodig. 

Dit werd door FOD Financien ook via een update op de website van Finprof kenbaar gemaakt. De FOD stelde eind januari deze handleiding ter beschikking. 

Zie ook de pagina van de Finprof mandaten voor de interactie tussen Finprof rollen (toekenning binnen een onderneming) en mandaten (toekenning aan een 3de).

Uit de feedback van leden merkte het ITAA dat ook zaakvoerders en zelfs eenmanszaken zichzelf de rol “Finprof Thirdparty” moeten toekennen voor hun eigen onderneming, dit is volgens het ITAA onnodige overlast. Het ITAA verzoekt de FOD dus ook om zaakvoerders zo snel mogelijk standaard houders van deze rol te maken.

Dank aan de leden die hebben bijgedragen aan dit artikel. 

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis De Biolley
FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was...
Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep...
Lees op de website van de fod Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: Als u een machtiging hebt...
Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die...
Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn. ETAF zet zich in om...
Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30...
De voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ze ook hieronder raadplegen.  Vlaams Gewest (PDF, 936.58 KB)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF,...
FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0 Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing...
Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W....
LEes op de website van de fod Een BTW-carrousel is een vorm van belastingfraude waarbij een handelaar BTW ontvangt maar die niet doorbetaalt aan de Belgische Staat. Als ondernemer kunt u,...