Ledenseminars 2024

Zoals elk jaar, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ledenseminars.
Dit jaar bestaat het programma uit 5 opleidingen van 3 uur die u op zaterdagochtend kunt volgen of op een later tijdstip

Kick off – 27.04.2024

1ste ledenseminar

INZICHT IN HET GEBRUIK VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE IN ONS BEROEP
Karen De Meyst

Kunstmatige intelligentie zal een revolutie teweegbrengen in de beroepen die door ITAA-leden worden uitgeoefend.

De komst van deze nieuwe technologie zal met name helpen bij het automatiseren van zogenaamde “invoer”-taken, terwijl het de kantoren in staat stelt om hun expertise te concentreren op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde, waaronder advies, dat zelf ook kan worden geholpen door deze technologie.

De opleiding heeft met name tot doel de technologische ontwikkelingen op dit gebied te beschrijven en de kansen voor het beroep te identificeren met als doel het te herwaarderen.

Dit alles zal worden geïllustreerd met concrete voorbeelden en praktijkgevallen.

PRAKTISCH
 • Doelgroep

  Deze vijfdelige cyclus is voorbehouden aan de leden van het ITAA.
  Deze opleidingen zijn niet verplicht voor stagiairs.
  Het aantal deelnemers is onbeperkt.

 • Prijs per opleiding
  240 EUR voor de reeks van vier seminars.
  Inschrijven gebeurt voor de volledige reeks van vijf seminars, inschrijven voor één enkel seminar is niet mogelijk. Daarom staat de vermelding “verplicht” bij elk seminar op het ITAA-portaal.

 • Permanente vorming
  elk ledenseminar komt in aanmerking voor 3 uur permanente vorming (naargelang het geval, attest categorie A of categorie B)

 • Algemene voorwaarden
  Lees de afspraken over het volgen van seminars, betalen, annuleren, vormingsattest en zo meer in de algemene voorwaarden.

 • Inschrijven
  ITAA-leden: ga naar ITAA-portaal, blok opleidingen (https://portal.itaa.be/) en klik bovenaan de lijst met opleidingen open om uw keuze te maken

   

  IBR-leden: via de website van het IBR

Als u vragen heeft over de opleiding of uw inschrijving,
vindt u de antwoorden in de FAQ’s op https://itaa-servicedesk.freshdesk.com/nl/support/home onder de rubriek “Opleiding”
en de Cel Opleidingen staat tot uw beschikking via education@itaa.be
Indien u ontevreden bent over onze diensten, laat het ons weten via education@itaa.be.
De cel opleiding hecht veel belang aan de kwaliteit van haar diensten.

Toegangsplan tot het Instituut
Kaart circulatieschema Vijfhoek
https://www.brussel.be/kaart-circulatieschema-vijfhoek

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

/

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was...
Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep...
Lees op de website van de fod Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: Als u een machtiging hebt...
UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast.  UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct....
Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die...
Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn. ETAF zet zich in om...
Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30...
De voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ze ook hieronder raadplegen.  Vlaams Gewest (PDF, 936.58 KB)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF,...
FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0 Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing...
Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W....