Basisopleiding 2024 voor de economische beroepen

Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is goedgekeurd door de FOD Justitie, en, indien u de evaluatietest met succes  afrondt, zal u het getuigschrift behalen dat vereist is om de inschrijving in het nationaal register van gerechtsdeskundigen aan te vragen.

Opleidingsprogramma van 36 uur
 

Het Koninklijk Besluit voorziet in een opleidingsprogramma van 36 uur, met 6 modules :

1.     Rechterlijke organisatie, algemene principes van burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken (6 uren);
2.     Algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken (6 uren);
3.     Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen (4 uren);
4.     Aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken (10 uren);
5.     Aanstelling van de gerechtsdeskundige, verloop van het onderzoek en verslag in strafzaken, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken (6 uren);
6.     Aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdeskundige (4 uren).

De volgende opleidingen van module 4 zullen alleen ter plaatse georganiseerd worden: “Praktijk van deskundig onderzoek in burgerlijke zaken: wettelijke kader, opdracht, stappen van het dossier”, “Praktijk van deskundig onderzoek in burgerlijke zaken: opstellen van het verslag, ereloon en praktische voorbeelden” en “Praktische oefeningen en correctie van deskundigenverslagen” !

De andere modules zijn in de vorm van webinars beschikbaar die op elk moment tijdens de geplande periode kunnen worden bekeken en de mogelijkheid bieden om vragen aan de spreker te stellen. Deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan online vraag- en antwoordsessies.

Voor het gedetailleerde opleidingsprogramma dat door het ITAA wordt aangeboden klik hier.

Voor een goed begrip van de onderwerpen die in de verschillende opleidingen aan bod komen, is het sterk aanbevolen de webinars in volgorde van nummering [1 tot 20] te bekijken.  Het is mogelijk een webinar te onderbreken en op een later tijdstip verder te kijken. Het is ook mogelijk om het verschillende keren te bekijken. Het gebruik is strikt persoonlijk.

Personen die het bewijs leveren van hun juridische kennis door middel van het bezit van een diploma waarvan kan worden aangetoond dat de inhoud gelijkwaardig is of door middel van een bewijs van het hebben gevolgd van een gelijkwaardige opleiding, kunnen voor bepaalde onderwerpen vrijstelling krijgen.  Zij moeten echter voor alle vakken de evaluatietest afleggen.  Betrokkenen kunnen meer informatie krijgen door contact op te nemen me education@itaa.be.

Elke deelnemer ontvangt via elektronische links de relevante uittreksels uit de verschillende Codes, de PowerPointpresentaties van de verschillende opleidingen en de praktische oefeningen.  Bij registratie ontvangt elke deelnemer per post een exemplaar van het boek “Gerechtsdeskundigen – Handboek juridische opleiding”, 3de editie, die Keure, 2023, 360 blz.).

Als je niet de hele opleiding wilt volgen, maar slechts één of meer modules, neem dan contact met ons op via het volgende adres: education@itaa.be.

PRAKTISCH
 • Beschikbaarheid van de opleiding
  De opleiding is voorbehouden aan gerechtsdeskundigen

  vanaf 01.02.2024 tot 20.11.2024

 • Uiterste inschrijvingsdatum  
  09.05.2024

 • Sessie alleen ter plaatse
   31.05.2024
   11:00 tot 13:00 en 14:00 tot 18:00 (lunch wordt voorzien op het Instituut)

 • Vraag- en antwoordsessies (2 momenten via teams)
  De specifieke datum zal op een later tijdstip worden meegedeeld.

 • Plaats en datum van de evaluatietest
  De evaluatietest vindt alleen plaats in de lokalen van het ITAA/IBR (6de verdieping), E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel:

  Of 10.06.2024, van 9:00 tot 12:00 voor de evaluatietest,
  en 24.06.2024, van 9:00 tot 12:00 voor de herkansing
  In dit geval worden de aanwezigheden nagekeken op 06.06.2024. U hebt tot 05.06.2024 om de webinars te bekijken.

  Of 25.11.2024, van 9:00 tot 12:00, voor de evaluatietest
  en 09.12.2024, van 9:00 tot 12:00, voor de herkansing
  De aanwezigheden worden nagekeken op 21.11.2024. U hebt tot 20.11.2024 om de webinars  te bekijken.

 • Permanente vorming
  Aangezien de webinars op uitgestelde basis beschikbaar zijn, zullen de uren permanente vorming die overeenkomen met een vormingsactiviteit van categorie A of categorie B pas na het afsluiten van de webinars (20 november 2024) worden opgeladen op het platform permanente vorming, zelfs als u het webinar vóór die datum hebt bekeken.

 • Prijs
  1600 €

 • Subsidies
  Vlaams Gewest – Kmo-portefeuille – registratienummer ITAA: DV.O241925
  Vraag kmop aan ten laatste 14 dagen na de dag waarop u zich inschreef
  Thema : “beroepsspecifieke competenties”

 • Algemene voorwaarden
  Lees de afspraken over het volgen van seminars, betalen, annuleren, vormingsattest en zo meer in de algemene voorwaarden.

 • Inschrijven
  ITAA-leden: ga naar ITAA-portaal, blok opleidingen (https://portal.itaa.be/) en klik bovenaan de lijst met opleidingen open om uw keuze te maken


  IBR-leden
  : via de website van het IBR waar ze een link vinden naar CheckMarket om zich in te schrijven.

Als u vragen heeft over de opleiding of uw inschrijving,
vindt u de antwoorden in de FAQ’s op https://itaa-servicedesk.freshdesk.com/nl/support/home onder de rubriek “Opleiding”
en de Cel Opleidingen staat tot uw beschikking via education@itaa.be
Indien u ontevreden bent over onze diensten, laat het ons weten via education@itaa.be.
De cel opleiding hecht veel belang aan de kwaliteit van haar diensten.

Toegangsplan tot het Instituut
Kaart circulatieschema Vijfhoek
https://www.brussel.be/kaart-circulatieschema-vijfhoek

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

/

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was...
Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep...
Lees op de website van de fod Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: Als u een machtiging hebt...
UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast.  UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct....
Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die...
Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn. ETAF zet zich in om...
Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30...
De voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ze ook hieronder raadplegen.  Vlaams Gewest (PDF, 936.58 KB)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF,...
FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0 Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing...
Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W....