Kaap van 100.000 registers overschreden in eStox  

eStox werd in maart 2019 gelanceerd en maakte komaf met de logge, papieren aandelenregisters die al eens zoek geraakten. De digitale vervanger verhoogde de betrouwbaarheid over de vraag wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie hij precies bezit. Het succes van eStox toont aan dat ingaat op de behoeftes van bedrijven en organisaties.

Kaap van 100.000 registers overschreden

Eind 2023 stond de teller op 102.802 registers in eStox. 69% van de registers werden door accountants geregistreerd, 31% door notarissen. In 77% van de gevallen ging het om registers van besloten vennootschappen. In de andere gevallen ging het o.a. om naamloze vennootschappen (7%), commanditaire vennootschappen (7%), vennootschappen onder firma (2%) en coöperatieve vennootschappen (1%).

Gebruiksvriendelijke online tool

eStox is enkel toegankelijk voor de bestuurders van de onderneming en de effectenhouders. Zij kunnen via e-ID of Itsme inloggen, hun register consulteren, een kopie downloaden en de uitgevoerde inschrijvingen in het UBO-register bekijken. De accountant, belastingadviseur of de notaris van de onderneming houden het eStox register up to date. Zij zijn gebonden door het beroepsgeheim.
De wetgever is afgestapt van het principe van ‘één aandeel, één stem’. Een aandeel kan dus meerdere stemrechten omvatten. eStox vergemakkelijkt het beheer van deze verschillende rechten en het bijeenroepen van aandeelhouders.

Geen manipulatie meer mogelijk
Bart Van Coile, Voorzitter van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA): “eStox is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onze beroepen en heeft heel wat problemen opgelost. Papieren aandelenregisters waren vroeger soms niet up to date of bleken zelfs gemanipuleerd te zijn. Dat leidde vaak tot aanslepende discussies en zelfs tot gerechtelijke procedures. Als je nu als ondernemer aanklopt bij een accountant of een notaris, zorgt die ervoor dat de gegevens over de aandeelhouders elektronisch worden geregistreerd. Zo gaan deze data niet verloren en kan niemand ze manipuleren.”

Minder administratieve rompslomp en instrument in het kader van anti-witwas
Jan Sap, CEO van de Federatie van het Notariaat: “De lancering van eStox kwam er op een moment dat bedrijven en organisaties steeds meer gegevens over hun aandeelhouders aan de overheid moesten meedelen. Dankzij eStox hadden ondernemers een instrument dat hen op dat vlak flink wat tijd uitspaarde.”

Links:

Publieke website

FAQ voor ITAA-leden

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis De Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Op deze website vindt u een overzicht van de nieuwe sancties die de Europese Unie op 18 december heeft getroffen in verband met de situatie in Oekraïne. 
De caféhouders en kleine caféhouders (F04 – F24) die het btw-forfait toepassen, moeten voor de berekening van de btw gebruik maken van coëfficiënten en cijfers die zijn opgenomen in het koninklijk besluit...
FOD Financien lanceerde zopas een nieuwsbrief dat een selectie maakt van de recentste inhoud van hun databank Fisconetplus.
Volgens een mededeling die door de FOD Financiën werd verspreid, werden er 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaald omdat ze hun antiwitwasverplichtingen op grond van de UBO-regelgeving niet...
Van conflictmodel naar samenwerkingsmodel De moeizame weg naar taxificatie & een fiscaal charter. Het ITAA is partner van het Juriwise congres op 26/3. Taxificatie of meer bepaald het opstellen van...
Samengevat   Deze update was gericht op de volgende functies: Verbetering van de eStox startpagina: om een beter overzicht te hebben van uw registers, is de standaardweergave een lijst geworden....
De uiterlijke indieningsdatum voor uw verslag permanente vorming 2023 is 28/02/2024 (zie Norm permanente vorming). Het indienen van dit verslag dient u te doen via het elektronisch platform permanente vorming...
Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is...
Zoals elk jaar, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ledenseminars.Dit jaar bestaat het programma uit 5 opleidingen van 3 uur die u op zaterdagochtend kunt...
Met de jaarvergaderingen in aantocht is dit het ideale moment om de juridische formaliteiten rond de besluitvorming voor gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders in de BV en NV op te...