Nieuw: FOD Financiën publiceert functionaliteiten per type mandaat 

Op basis van de vragen en problemen van de leden die ons via de servicedesk bereikten te analyseren, stelde ons team vast dat een groot aantal problemen hun oorzaak vonden in een gebrek aan duidelijkheid en transparantie wat betreft de toegangen die worden geboden via fiscale mandaten. Daarom pleitte het ITAA al lang voor de publicatie van een overzicht van alle toegangen per fiscaal mandaat.  

De FOD publiceerde op 31/01/2023 een eerste versie van hun lijst gepubliceerd per type mandaat. 

Het ITAA verheugt zich over deze stap in de richting van meer transparantie en zal zich blijven inzetten om dit permanent te verbeteren. Zo zou het in een volgende stap nuttig zijn mocht er ook een omgekeerde databank ter beschikking worden gesteld. De belastingplichtige of zijn mandataris zal zo zelf in staat zijn na te gaan welk mandaat hij moet geven/verkrijgen om toegang te geven/verkrijgen tot een bepaald document, informatie of applicatie.  

Het ITAA nodigt zowel belastingplichtigen als ITAA-leden om de info beschikbaar via onderstaande links grondig te bekijken 

Links:  

Overzichtspagina 

Meest gebruikte mandaten:  

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis De Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

Op deze website vindt u een overzicht van de nieuwe sancties die de Europese Unie op 18 december heeft getroffen in verband met de situatie in Oekraïne. 
De caféhouders en kleine caféhouders (F04 – F24) die het btw-forfait toepassen, moeten voor de berekening van de btw gebruik maken van coëfficiënten en cijfers die zijn opgenomen in het koninklijk besluit...
FOD Financien lanceerde zopas een nieuwsbrief dat een selectie maakt van de recentste inhoud van hun databank Fisconetplus.
Volgens een mededeling die door de FOD Financiën werd verspreid, werden er 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaald omdat ze hun antiwitwasverplichtingen op grond van de UBO-regelgeving niet...
Van conflictmodel naar samenwerkingsmodel De moeizame weg naar taxificatie & een fiscaal charter. Het ITAA is partner van het Juriwise congres op 26/3. Taxificatie of meer bepaald het opstellen van...
Samengevat   Deze update was gericht op de volgende functies: Verbetering van de eStox startpagina: om een beter overzicht te hebben van uw registers, is de standaardweergave een lijst geworden....
De uiterlijke indieningsdatum voor uw verslag permanente vorming 2023 is 28/02/2024 (zie Norm permanente vorming). Het indienen van dit verslag dient u te doen via het elektronisch platform permanente vorming...
Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is...
Zoals elk jaar, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ledenseminars.Dit jaar bestaat het programma uit 5 opleidingen van 3 uur die u op zaterdagochtend kunt...
Met de jaarvergaderingen in aantocht is dit het ideale moment om de juridische formaliteiten rond de besluitvorming voor gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders in de BV en NV op te...