Wie wordt Tax Professional of the Year?

Wie heeft een opmerkelijke fiscale bijdrage geleverd met een belangrijke maatschappelijke, duurzame impact voor ondernemingen of particulieren? Kortom: wie verdient volgens jou de award van Tax Professional of the Year? Stemmen kan nog tot en met 16 mei, dus steun snel je favoriete kandidaat! De drie genomineerden voor deze award zijn: Mark Delanote, Sabrina Scarnà of Jean Baeten.

Meer info en stemmen via www.tax-professional.be/nl/stemmen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Het ITAA komt naar jou toe, maar jij bepaalt de agenda van deze afspraak! Schrijf je op voorhand in en kom langs met je twijfels, enthousiasme, vragen en bezorgdheden. De...
Gezien het succes van het aanbieden van de opleiding ‘onafhankelijke bestuurder’ in Marokko, heeft onze voorzitter een akkoord getekend met de FIDEF, algemeen afgevaardigde Mamour Fall en Benoit Vanderstichelen, erevoorzitter...
Moet u uw aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners – vennootschappen indienen?Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2024.  Termijnen De uiterste indieningsdatum voor de aangiften met balansdata van 31 december...
Sinds de opening van TOW kreeg het ITAA al heel wat feedback over zaken die niet werken zoal het zou moeten. Momenteel zijn het merendeel van de meldingen over onderstaande thema’s. Naarmate...
De algemene administratie inning en invordering  (AA I&I) van de FOD Financien heeft het ITAA gevraagd onderstaande informatie met alle ITAA leden te delen: Op 13 mei 2024 zullen vanuit Finprof2 de...
Beste confrater, Er is een plaats voor een effectief lid vacant in de Nederlandstalige kamer binnen de Commissie van Beroep. Bent u de kandidaat die het ITAA zoekt? Als effectief...
Philippe Vanclooster, raadslid ITAA en voorzitter van de fiscale cel, is genomineerd voor de titel van Tax Professional of the Year! Als u, net als wij, denkt dat hij dankzij...
Uw klanten doen een beroep op u voor hun aanvragen voor een fiscaal woonplaatsattest? U kunt nu gegroepeerde aanvragen voor fiscale woonplaatsattesten indienen via MyMinfin. Bent u een financiële instelling?...
Zoals u zeker hebt gehoord, werkt de CFI al enkele maanden aan het ontwikkelen van een nieuw webportaal om uw meldingen van verdachte verrichtingen te ontvangen. Sinds 1 februari 2023...
De FOD heeft het ITAA gevraagd om onderstaande boodschap te verspreiden. Er is een brief gestuurd naar de belastingplichtigen die, volgens de gegevens waarover de FOD beschikt voor 2023, van...