BTW-rekeninguittreksel: het ITAA voorkomt een onaangekondigde wijziging

Via contacten tussen de Cellen Fiscaliteit en External affairs met de FOD Financiën werden we ingelicht van een onaangekondigde wijziging: het digitaal verzenden van de BTW-rekeninguittreksels.

Dankzij het optreden van de voorzitter van de Cel Fiscaliteit werd er overleg ingepland. Daar werd afgesproken dat de rekeninguittreksel nog één keer op papier uitgestuurd zou worden. Zo kunnen belastingplichtigen, mandatarissen en hun eventuele IT-serviceproviders zich beter voorbereiden aan de 100% digitale verzending vanaf volgend kwartaal.

Lees hieronder het bericht van de FOD

Na de afsluiting van het eerste kwartaal 2022 versturen we voor de laatste keer het btw-rekeninguittreksel op papier.

Vanaf het tweede kwartaal 2022 zullen btw-plichtigen het driemaandelijkse overzicht van de toestand van hun rekening-courant niet meer per post ontvangen. U vindt de digitale versie van het rekeninguittreksel in ‘Mijn documenten’ in MyMinfin. In MyMinfin kunt u ook te allen tijde de (real-time) status van de rekening-courant raadplegen. Meer info daarover vindt u op onze website.

Wil een onderneming een melding wil krijgen van elk digitaal document dat de FOD Financiën naar die onderneming verstuurt? Activeer dan nu de eBox Enterprise! Dat doet u op www.eboxentreprise.be(externe link). Meer info over het gebruik van de eBox bij de FOD Financiën vindt u in onze FAQ.

We hebben ook een actualiteitsbericht gepubliceerd op de webpagina van Intervat en ook in Intervat zelf.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Voor de periode september tot en met december 2022 heeft het ITAA een rijk en gediversifieerd opleidingsaanbod uitgewerkt. Naast de basis- of permanente vorming voor gerechtsdeskundigen of de voorbereidende opleiding...
Naar aanleiding van uw talrijke verzoeken om opheldering met betrekking tot het UBO-register hebben wij contact opgenomen met de Thesaurie. De Thesaurie heeft haar UBO Register FAQ geüpdatet om rekening...
Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een...
Kan ik van stagemeester veranderen? Welke tools van het ITAA kan ik als stagiair gebruiken? Voor welke vakken kan ik een tussentijdse proef afleggen? Of hoe verloopt het bekwaamheidsexamen nu...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Op 29 april 2022 werd Patrick Van Impe verkozen tot nieuwe voorzitter van het IBR. Hij volgt Tom Meuleman op, wiens mandaat ten einde is gelopen. Eric Van Hoof wordt...
De ministerraad van 6 mei 2022 keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot een...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
Het antwoord op deze vraag hangt af van het gegeven of je stagiair (fiscaal) accountant (zie 1.), stagiair gecertificeerd accountant (zie 2.), dan wel stagiair gecertificeerd belastingadviseur bent (zie 2.)....
Op 22 april 2022 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed inzake de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box. Binnenkort zullen burgers en ondernemingen op...