The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) will be effective on 1 January 2024 starting with the first companies in scope. The ESRS guide how companies report information under the CSRD. They introduce many new concepts and first-time requirements which will challenge stakeholders in the corporate reporting ecosystem. 

EFRAG is currently developing a list of ESRS datapoints as well as guidance on two key ESRS concepts: materiality assessment and value chain.  

Accountancy Europe and EFRAG are jointly organising this webinar to: 

 • look into the challenges to ESRS implementation and how to overcome them 
 • share perspectives from the reporting ecosystem on the two implementation guidance in consultation
  • the draft Materiality Assessment Implementation Guidance 
  • the draft Value Chain Implementation Guidance 

Register

Speakers

 • Tom Dodd, Team Leader,
  Sustainability Reporting, European Commission
 • Hilde Blomme, Deputy CEO,
  Accountancy Europe
 • Patrick de Cambourg, Chair,
  Sustainability Reporting Board, EFRAG
 • Chiara Del Prete, Chair,
  Sustainability Reporting Technical Expert Group, EFRAG
 • Simon Braaksma, Senior
  Director, Corporate Sustainability, Philips
 • Olivier Schérer, Chair, Corporate Reporting Policy Group, Accountancy Europe &
  Europe, the Middle East and Africa (EMEA) Sustainability Reporting Leader, PwC

FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement.

Nakijken van de btw-hoedanigheid in de KBO

Na de afsluiting van een vereffening of een faillissement (dat wil zeggen, wanneer die rechtstoestand verschijnt in de KBO – Public Search) moet eerst de btw-hoedanigheid nagekeken worden in de KBO.

Is de btw-hoedanigheid stopgezet? Het formulier 604C hoeft niet ingediend worden. FOD Financiën (team beheer) heeft het btw-nummer stopgezet.

Is de btw-hoedanigheid nog actief? Om het btw-nummer stop te zetten, moet de belastingplichtige of de mandataris het formulier 604C indienen binnen één maand na de datum van de afsluiting van de vereffening of het faillissement. Als het team beheer het btw-nummer binnen die termijn echter heeft stopgezet, hoeft het formulier 604C niet worden ingediend.

Indiening van het formulier 604C

Het formulier 604C moet online worden ingediend via de toepassing e604. Als de belastingplichtige of de mandataris geen toegang heeft tot die toepassing, kan hij contact opnemen met zijn team beheer.

De belastingplichtige of de mandataris kan het formulier 604C altijd vrijwillig indienen, ook al is de btw-hoedanigheid in KBO – Public Search stopgezet.

Het team beheer kan steeds het formulier 604C of bepaalde gegevens opvragen als het dat nodig acht.

Bij ontbinding

De ontbinding van een vennootschap houdt niet onmiddellijk het einde in van de btw-belastingplicht. Daarom zet het team beheer het btw-nummer op dat moment nog niet stop en moet de belastingplichtige of de mandataris een formulier 604C indienen.

De nieuwe versie van eStox (1.27) bevat een reeks nieuwe functionaliteiten die de flexibiliteit en het gebruiksgemak verbeteren.

De nieuwe versie laat nu toe om een specifieke gebruiker en/of een algemeen e-mailadres als bestemmeling voor de notificaties te bepalen. Daardoor kan je binnen je team iemand uitkiezen die de notificaties ontvangt. Dat zal zeer waarschijnlijk de verantwoordelijke van het registerbeheer zijn.

Je kan ook toegang geven aan een ITAA-lid voor een register, zelfs al gebruikt die eStox nog niet. Die persoon zal een notificatie krijgen met meer informatie over die nieuwe toegang en kan altijd het eStox-register raadplegen.

eStox wordt ook coherenter: wanneer de toegang tot een register voor een accountantskantoor (of notariskantoor) wordt herroepen, dan is die laatste niet langer automatisch UBO-gemandateerd voor dat register.

In de nieuwe omzendbrief worden verschillende processen inzake de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen, verenigingen en stichtingen verduidelijkt. De omzendbrief verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2023 en kwam er na vragen uit de praktijk.

Uniformiteit en administratieve vereenvoudiging

Een tijd geleden meldden veel leden ons dat de administratieve belasting rond de neerlegging van aktes bij bepaalde griffies van ondernemingsrechtbanken erg gestegen was. Dat kwam door de strijd tegen staatsbladfraude die de ondernemingsrechtbanken opvoerden. Om de verhoogde administratieve belasting weer te verminderen, heeft het ITAA gesprekken gevoerd met deze ondernemingsrechtbanken.

De nieuwe omzendbrief zorgt voor uniformiteit bij alle griffies en vereenvoudigt voor professionele neerleggers – onder wie accountants en belastingadviseurs – de wijze waarop de identiteit van bestuurders moet worden aangetoond.

In samenwerking met Minister van Justitie

Wij willen in dit kader de voormalige Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne hartelijk danken, wiens kabinet samen met het ITAA het dossier heeft opgenomen bij de ondernemingsrechtbanken en tot een goed einde heeft gebracht.

De omzendbrief vind je hieronder.

Op 30 oktober 2023 verscheen het examenreglement van het ITAA in het Belgisch Staatsblad. Met bijlage ditmaal.

Alle info is hier beschikbaar.

Niet minder dan 4.200 enthousiaste deelnemers proefden van een onvergetelijk congres. Deze succesvolle tweede editie toont opnieuw aan dat het ITAA-Congres de jaarlijkse place to be is die niemand van de sector wil missen!

De “place to be” voor de jongeren van het beroep

Ongeveer 1.200 studenten uit fiscale en accountancy-opleidingen gingen in op de uitnodiging van het Instituut om op 9 november, de dag vóór het congres, van de sfeer te proeven en de smaak voor het beroep te krijgen. Ook onze gloednieuwe leden kregen samen met hun stagemeesters een warme verwelkoming. Onze toekomst is gegarandeerd!

De “place to be” voor de leden en hun medewerkers

Op 9 en 10 november vonden bijna 2.400 ITAA-leden en hun medewerkers elkaar om te praten over wat belangrijk is voor ons beroep. Kwaliteit, duurzaamheid en digitalisering zijn maar enkele voorbeelden van fundamentele veranderingen die een grote impact hebben op onze beroepsuitoefening en die uitgebreid aan bod kwamen. Ook de vele miniconferenties van de exposanten waren een bron van informatie.

De “place to be” voor alle stakeholders van ons beroep

Maar het ITAA-Congres is meer dan een congres met boeiende conferenties en interessante exposanten. Het is dé ontmoetingsplaats voor alle stakeholders van ons beroep: studenten, professoren, stagiairs, accountants, belastingadviseurs, beroepsverenigingen, vertegenwoordigers van (inter)nationale organisaties, administraties, exposanten en noem maar op. Ook het ITAA zelf was met meer dan 50 medewerkers massaal aanwezig om je te helpen en om je vragen te beantwoorden.

De “place to be” waar politici naar ons luisteren

De resultaten van de jaarlijkse ITAA-barometer waren geen verassing: de hoge administratieve belasting op ons beroep en de moeilijke zoektocht naar medewerkers stonden hoog op de lijst. Op beide politieke debatten vroegen we aan vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen hoe zij dat willen aanpakken. Met op het einde een warme oproep van onze voorzitter: “Verlaag de administratieve lasten en verbeter de overheidstools.”

Terugblikken met foto’s

Was je een van de 4.200 deelnemers? Dan hebben we goed nieuws! Je kan immers nagenieten: we maakten een speciale pagina met foto’s van beide congresdagen. Je kan je eigen momenten herbeleven en foto’s (van jezelf) downloaden.

Mocht je bij nazicht van de beelden je niet goed voelen bij één of meerdere beelden of een klacht hebben over één of meerdere beelden, gelieve dan de DPO van het ITAA te contacteren op privacy@itaa.be

Neem deel aan de EFAA-enquête over de aantrekkelijkheid van het accountancyberoep in België. Jouw inzichten zijn van onschatbare waarde om de branche te versterken. Vul de enquête vandaag nog in en draag bij aan een toekomst vol groei en succes voor accountants en belastingadviseurs.

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden en hun cliënten.

 • We zien zowel bij de ITAA-leden (accountants en belastingadviseurs) als bij hun cliënten een lichte verbetering van het vertrouwen ten opzichte van vorig jaar.
 • De sector draait nog steeds op volle toeren, maar kampt met een personeelstekort en een imagoprobleem.
 • De toegenomen regelgeving en de frequente wetswijzigingen, evenals de groter wordende complexiteit van het beroep, wegen op de aantrekkelijkheid van de sector.
 • Een tendens wordt bevestigd: accountants en belastingadviseurs helpen steeds meer particuliere cliënten bij het invullen van hun belastingaangifte.
 • Het merendeel van de beroepsbeoefenaars is ervan overtuigd: accountants/belastingadviseurs moeten hun cliënten of de ondernemingen waarvoor ze werken adviseren en helpen, vooral bij het digitaliseringsproces.

De Europese Raad heeft Antigua en Barbuda, Belize en de Seychellen toegevoegd aan de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied. Voorts zijn er 3 jurisdicties van de lijst geschrapt: de Britse MaagdeneilandenCosta Rica en de Marshalleilanden.

De EU-lijst telt nu 16 jurisdicties:

 • Amerikaans-Samoa
 • Antigua en Barbuda
 • Anguilla
 • de Bahama’s
 • Belize
 • Fiji
 • Guam
 • Palau
 • Panama
 • Rusland
 • Samoa
 • de Seychellen
 • Trinidad en Tobago
 • Turks- en Caicoseilanden
 • Amerikaanse Maagdeneilanden
 • Vanuatu

De EU-Raad betreurt dat deze jurisdicties zich nog niet coöperatief opstellen en vraagt hen om hun rechtskader te verbeteren om de geconstateerde problemen op te lossen.

Bron: Consilium.europa.eu

Op 27 september 2023 werd het sectoraal akkoord voor de vrije beroepen (PC336) afgesloten. We lijsten de belangrijkste zaken voor je op. Dat akkoord geldt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. In het akkoord werd ook de clausule van sociale vrede opgenomen.

Wens je het volledige akkoord door te nemen, dan kan je hier klikken om het te raadplegen.

1. Indexering

Voor de periode 2023-2024 wordt vastgelegd dat:

 • het bedrag van het vast maandloon, begrensd op een voltijds maandloon van € 3.500, op 1 januari 2024 aangepast in functie van de reële evolutie van het afgevlakte gezondheidscijfer in het jaar 2023;
 • het bedrag van het vast maandloon, begrensd op een voltijds maandloon van € 3.500, op 1 januari 2025 aangepast in functie van de reële evolutie van het afgevlakte gezondheidscijfer in het jaar 2025.

Het sectoraal akkoord geeft het minimum dat u moet doen indien er geen indexeringspraktijk wordt toegepast die minstens dit niveau behaald. Maar mag, maar minder kan u niet doen.

2. Koopkrachtpremie

Er werd geen koopkrachtpremie vastgelegd in het sectoraal akkoord. Dat weerhoudt je als onderneming niet om het te doen. Alle informatie om een koopkrachtpremie in te voeren vind je hier.

3. Opleiding

Individueel opleidingsrecht: aantal aan te bieden individuele opleidingsdagen:

Kleine ondernemingen met maximaal 4 werknemers hebben geen verplichting tot het aantal opleidingsdagen.
Voor grotere ondernemingen is een groeipad uitgetekend voor het aantal opleidingsdagen:

 • In de ondernemingen met minstens 5 en minder dan 10 werknemers geldt vanaf 1 januari 2024: 1 individuele opleidingsdag per jaar voor een voltijdse werknemer.
 • In de ondernemingen met minstens 10 en minder dan 20 werknemers geldt een beperkt groeipad:
  • Vanaf 1 januari 2023: 1,5 individuele opleidingsdag per jaar voor een voltijds werknemer;
  • Vanaf 1 januari 2026: 2 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer.
 • In de ondernemingen met 20 of meer werknemers geldt een groeipad:
  • Vanaf 1 januari 2023: 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer;
  • Vanaf 1 januari 2024: 3,5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer;
  • Vanaf 1 januari 2026: 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer;
  • Vanaf 1 januari 2028: 4,5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer;
  • Vanaf 1 januari 2030: 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer.