Slapeloze nachten, burn-outs… De indieningsdatum van 30 september baart ons veel zorgen!

Nooit gezien! Nauwelijks enkele uren na de lancering van onze enquête over de indieningstermijn ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur bereikten we de kaap van 10.000 reacties. Inmiddels staat de teller op niet minder dan 14.200 reacties. Het onderwerp leeft duidelijk binnen de accountancysector, zoveel is zeker.

Het ITAA dankt alle deelnemers, dus niet alleen jullie als lid, maar ook jullie medewerkers voor het invullen van onze enquête.

Duidelijke trends

Ruim 13.200 deelnemers gaan niet akkoord met de huidige deadline. In de reacties per e-mail – via servicedesk@itaa.be – of op sociale media hekelen velen onder jullie de talloze momenten waarop Tax-on-Web of MyMinfin niet functioneren, maar ook andere reden kwamen aan bod. Denk maar aan de onderbemanning in de kantoren, de ontbrekende formulieren, de administratieve overlast die gepaard gaat met een fiscale indiening, zoals UBO-formaliteiten e.d. Niet te vergeten dat de fiscale administratie nog fiscale controles durft op te zetten net voor een strakke fiscale deadline.

Een kleine 1.000 mensen kunnen zich wel vinden in de huidige deadline van 30 september. Wel gaf deze groep enige nuancering bij de keuze. Ze koppelen daar bijv. voorwaarden aan als Tax-on-Web correct en volledig operationeel moet zijn, fiches en formulieren moeten tijdig ter beschikking zijn, fiscale kalender zou evenwichtig moeten zijn over het hele jaar…

Terug naar 31 oktober dan?

Al wie niet akkoord gaat op de eerste vraag, mag dan aangeven welke datum wél past. De meningen zijn daarin verdeeld. Terwijl een belangrijke groep van 7.000 deelnemers graag zou teruggaan naar eind oktober, willen meer dan 6.000 deelnemers toch graag méér tijd hebben: tot 25 november. Slechts een kleine minderheid – bijna 200 deelnemers – zou akkoord gaan met 15 oktober.

Impact op het (gezins)leven?

Ook wat dat betreft, is de trend duidelijk. De huidige deadline heeft een zware tol geëist op het leven van alle deelnemers. Minder dan 1.000 deelnemers ervaart weinig of geen negatieve impact op zijn gezinsleven (784 reageerden eerder neutraal op deze vraag, slechts 99 ervaren een positieve impact en 148 vinden zelfs een zeer positieve gevolgen van deze beslissing).

8.046 deelnemers (heel negatieve impact) en 4.968 deelnemers (negatieve impact) hebben een heel slechte periode achter de rug. Slapeloze nachten, stress, zorgen om zijn collega’s, nachtelijke uren op Tax-on-Web, extra zorgen bovenop covid… Sommige deelnemers verwijzen zelfs naar de overheidscampagnes rond mentaal welzijn op het werk die niet zouden stroken met deze huidige visie van de minister van Financiën!

Veel leden hebben ons alvast meegedeeld dat ze de zomervakantie hebben laten schieten omwille van de strakke deadline. Met teleurgestelde kinderen of partners die geen leuke herinnering kunnen krijgen van de zomer 2022, behalve van een steeds werkende papa of mama!

Negatieve impact zelfs voelbaar buiten ons beroep

Deze situatie is duidelijk onhoudbaar. Het heeft zelfs een negatieve impact op het imago van het beroep. Startende ondernemers die geen beroep kunnen doen op erkende beroepsbeoefenaars, cliënten die enkele dagen langer moeten wachten op een advies …

Of denk maar aan potentiële cliënten die we moeten weigeren omdat we gewoon geen tijd hebben om hun dossier te bolwerken. Waar gaat die cliënt dan naartoe? Naar een illegale beroepsbeoefenaar die onethische ideeën uitrolt? Is dat wat onze minister wil? Laten we hopen van niet!

Wat doet het ITAA nu?

De resultaten van de enquête tonen aan dat deze deadline niet langer houdbaar is. Gesterkt door jullie reacties, blijven we bij het kabinet aandringen op een redelijke termijn voor álle partijen. De gesprekken zijn, zoals eerder gezegd, niet gemakkelijk.

Op tafel lag een voorstel van regeling voor een lange termijn inclusief uitstel voor dit jaar. Maar daaraan waren een aantal aspecten gekoppeld die organisatorisch niet werkbaar zijn voor accountants- of belastingadvieskantoren of alleszins moeilijk uit te leggen zijn.

Na heel wat onderhandelingsrondes zijn we op een punt gekomen waar het ITAA géén toegevingen meer kan doen (o.a. over de werking van e-services en bereikbaarheid van ambtenaren). We verwachten voor het uitvoerend comité van morgen 13/09 een definitieve positie van de minister over een mogelijk akkoord.

Mocht een akkoord toch uitblijven, dan zal het ITAA andere paden dan de onderhandelingsweg moeten bewandelen. We mogen de vele gezinnen van medewerkers in onze sector die kreunen onder de druk niet in de steek laten. Dit moet morgen stoppen en mag de volgende jaren nooit meer gebeuren!

Gerelateerde artikelen

|

Sinds vorige week heeft de servicedesk meldingen ontvangen over ontbrekende fiches in de aangiftes. Na onze doormelding heeft FOD Financiën maatregelen genomen en een bericht gepubliceerd op hun website. Onderzoek...
Tot nu toe ontvingen we meer dan 12.000 reacties op onze enquête met betrekking tot de aangiftetermijn. Het ITAA dankt alle accountants, belastingadviseurs en hun medewerkers die hebben deelgenomen aan...
De FOD Financiën heeft op zijn website de indieningsdata voor VenB, RPB, BNI-VEN en voor het derde kwartaal van de BTW gepubliceerd. VenB, RPB, BNI-VEN De uiterste indieningsdatum voor de aangiften in...
Op 28 maart verschenen in het Belgisch Staatsblad de aangifteformulieren inzake de personenbelasting voor het aanslagjaar 2022. De documenten kunt u ook hier downloaden: Deel 1 Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk...
De Administratie Opmetingen & Waarderingen verstuurt begin november herinneringsbrieven naar de belastingplichtigen die nog geen aangifte hebben gedaan van hun in het buitenland gelegen onroerende goederen.In juni kondigden we aan...