Roerende schenkingen laten registreren voortaan ook digitaal via MyMinfin

Sinds 1 mei 2022 kunnen burgers een roerende schenking voortaan ook digitaal laten registreren via MyMinfin.Het laten registreren van een roerende schenking via MyMinfin heeft meerdere voordelen:

  • het gaat snel;
  • geen verzending meer per post met risico op verlies;
  • van achter de pc;
  • de behandeling van de aanvraag kan opgevolgd worden.

Bij schenking van roerende goederen gaat het niet alleen om het schenken van geld. Het gaat over alle roerende goederen, maar in de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van ‘bankdonaties’.

Een bankdonatie is een indirecte donatie via een overschrijving van uw rekening naar de rekening van de ontvanger. Er komt dus geen notaris aan te pas. Om aan te tonen dat het inderdaad om een schenking gaat en om de voorwaarden te bepalen, wordt een bewijsstuk opgesteld, dat ter registratie aan de administratie wordt voorgelegd.

Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker roerende goederen kosteloos en onherroepelijk overdraagt aan een begunstigde en waarbij de begunstigde de goederen aanvaardt.

Als de schenking niet geregistreerd is, hoeft de begunstigde geen schenkbelasting te betalen, maar als de schenker binnen een bepaalde termijn na de schenking overlijdt, moet de begunstigde het hogere tarief van de erfbelasting op de schenking betalen.

Als de schenking wordt geregistreerd, betaalt de begunstigde schenkbelasting, maar als de schenker vervolgens binnen een bepaalde termijn overlijdt, is op de schenking geen erfbelasting verschuldigd.

De laatste jaren zijn het aantal geregistreerde schenkingen sterk toegenomen omdat steeds meer mensen nadenken over hoe ze op een fiscaal interessante manier een vermogen kunnen nalaten. In 2020 waren er 13.299 geregistreerde roerende schenkingen boven een bedrag van 12.500 euro.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 30 september 2022 (30 augustus voor snellere...
Zonder het te weten, bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende...
Door de activering van de eBox worden bepaalde officiële documenten niet langer per post ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte. In 2021 hebben...
In maart 2021 keurde de Europese Unie formeel de herziening van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en omvattende de rapportage van verkoop en...
Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of...
Cliënten kunnen gebruikmaken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als hun omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en ze voldoen aan...
Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in verband met de werkdagen waarop ze, uitsluitend wegens...
Laat uw stem horen De federale overheidsdiensten houden momenteel een enquête onder de bezoekers van hun websites. Gezien de vele communicatieproblemen die wij ondervinden, hoofdzakelijk bij FOD Financiën, achten wij...
Wie onze sociale netwerken volgt, zal een paar weken geleden allicht hebben gezien dat het ITAA zich, in de aanloop naar een actualiteitsdebat in de parlementaire Commissie Financiën (vanaf pagina...
Gezien het nieuwe telefoonsysteem van de FOD Financiën had het ITAA op verzoek van zijn leden de rechtstreekse contactcodes verkregen voor bepaalde soorten vragen. Na de publicatie van deze codes...