Kan ik binnen ITAA nog het statuut van erelid verkrijgen?

Net zoals bij de vroegere Instituten, IAB en BIBF, heeft de Raad en de algemene vergadering van het ITAA het statuut van “erelid ITAA” in het leven geroepen (onder bepaalde voorwaarden was een eretitel voorzien voor wie zijn/haar beroepsactiviteiten had stopgezet, nvdr.). Hieronder vindt u de voorwaarden en de procedure om het erelidmaatschap aan te vragen.

Welke voordelen krijgt een erelid precies?

Leden die op een bepaald moment in hun loopbaan als (gecertificeerd) accountant of gecertificeerd belastingadviseur beslissen om geen activiteiten meer uit te voeren, doch die nog een zekere band met het Instituut wensen te bewaren, kunnen voor het statuut van erelid kiezen. Met dit statuut kunnen ze onder andere:

 • De titel “Erelid ITAA” voeren
 • Aanwezig zijn op een algemene vergadering van het ITAA (zonder stemrecht)
 • Uitgenodigd worden op netwerkevenementen van het ITAA
 • Elektronische communicatie ontvangen van het ITAA
 • Genieten van kortingen en speciale aanbiedingen van het Instituut, bijv. voor een reeks handboeken

Welke voorwaarden zijn verbonden aan het statuut van erelid?

Wie erelid wil worden moet:

 • Minstens 10 jaar lid zijn geweest van het ITAA, of van één van zijn de vroegere Instituten IAB of BIBF.
 • Alle activiteiten van (gecertificeerd) accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur worden stopgezet. Bovendien oefenen zij evenmin beroepsactiviteiten uit die verward kunnen worden met die van (gecertificeerd) accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur.
 • Tijdens zijn/haar loopbaan als (gecertificeerd) accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur geen tuchtstraf hebben opgelopen, tenzij deze werd uitgewist of het lid eerherstel heeft verkregen.
 • De hoedanigheid van (gecertificeerd) accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur werd niet ingetrokken door een terechtwijzing.

Wat verwacht het ITAA van een erelid?

Ereleden zullen:

 • Blijk geven van sociale, morele en professionele waardigheid
 • Blijk geven van respect t.o.v. het Instituut en zijn leden
 • Een verminderde ledenbijdrage betalen. Voor 2021 werd deze door de algemene vergadering vastgelegd op 70,00 euro per jaar

Ik ben erelid van één van de vorige Instituten. Verandert er iets voor me?

Wie al erelid is van het IAB of van het BIBF kan kiezen:

 • Ofwel behouden zij hun titel “Erelid IAB” of “Erelid BIBF”;
 • Ofwel kunnen zij de titel “Erelid ITAA” aanvragen, met dien verstande dat ze akkoord gaan met de rechten en plichten van een erelid ITAA. In dit geval verliest men de titel van “Erelid IAB” of “Erelid BIBF”. Let wel: beide erelidmaatschappen zijn niet combineerbaar.

Ik wil erelid worden. Hoe gebeurt dat dan?

Voorlopig heeft het Instituut nog geen gedigitaliseerd formulier om het statuut van erelid aan te vragen. Wie erelid wil worden, stuurt zijn gemotiveerde aanvraag per e-mail naar publicregister@itaa.be. De Raad zal daarna een beslissing nemen over uw aanvraag.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

ITAA

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Na de lange onderbreking van de dienstverlening op 3 en 4 juli eiste het ITAA een reactie van de FOD en het kabinet van de aftredende minister. De minister heeft...
De beroepsvereniging OECCBB (“l’Ordre”) heeft, samen met haar voorzitter Gérard Delvaux, haar ondervoorzitter Emmanuel Degrève en vier van haar leden, een procedure in kortgeding tegen het ITAA ingesteld. De beroepsvereniging...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
De nieuwe Raad is op 6 juni 2023 voor het eerst na de algemene vergadering van 22 april 2023 samengekomen. Een van de agendapunten was de samenstelling van het uitvoerend...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...